Plán premiér 2022

13.01.2022 UNTITLED WB EVENT FILM
20.01.2022 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
10.02.2022 KOLLER
17.02.2022 LÁSKA HORY PRENÁŠA
03.03.2022 THE BATMAN
10.03.2022 SLÚŽKA
10.03.2022 Dežo Hoffmann – fotograf Beatles
31.03.2022 UNTITLED WB EVENT FILM
14.04.2022 UNTITLED WB EVENT FILM
19.05.2022 DC SUPER PETS
02.06.2022 Untitled WB Event Film
14.07.2022 Untitled Fantastic Beasts 3
28.07.2022 BLACK ADAM
04.08.2022 UNTITLED WB EVENT FILM
08.09.2022 UNTITLED NEW LINE HORROR FILM
03.11.2022 THE FLASH
17.11.2022 UNTITLED WB EVENT FILM
15.12.2022 AQUAMAN
TBA 2022 MINECRAFT