Pre viac informácií pre médiá kontaktujte:

Peter Gašparík, PR manažér, mail: pgasparik@cofilm.sk